Czerwiec był kolejnym miesiącem spadku aktywności
ekonomicznej w polskim sektorze wytwórczym. Aczkolwiek tempo tego spadku było
zauważalnie słabsze niż w poprzednich trzech miesiącach.

Lending
Czerwiec był kolejnym miesiącem spadku aktywności ekonomicznej w polskim sektorze wytwórczym. Aczkolwiek tempo tego spadku było zauważalnie słabsze niż w poprzednich trzech miesiącach.