Change Language
wds-media
  • Home
  • Lending
Najmocniejsza sesja WIG20 w 2023 roku. Silny popyt na banki z GPW

Najmocniejsza sesja WIG20 w 2023 roku. Silny popyt na banki z GPW

Koniec tygodnia na GPW to jeszcze mocniejsze uderzenie popytu i największy dzienny wzrost WIG20 w 2023 roku. Styczniowy szczyt pokonał indeks bankowy, a to z kolei oznacza, że sektorowy benchmark jest najwyżej od kwietnia 2022 r.

Trading Notebook: $FHI $VSCO $SMH

Trading Notebook: $FHI $VSCO $SMH

Read More